Aktualności

16.05.2019 | Grupa Master Pharm: 15 mln zł przychodów i 1,1 mln zł zysku netto w I kw.

 

dane skonsolidowane

dane jednostkowe

(tys. zł)

IQ 2019

IQ 2018

rdr

IQ 2019

IQ 2018

rdr

Przychody ze sprzedaży

14 986

17 805

-16%

13 112

15 923

-18%

Koszty działalności

-13 529

-14 115

-4%

-11 262

-12 760

-12%

Amortyzacja

-751

-464

62%

-186

-185

1%

EBIT

1 604

3 748

-57%

2 030

3 247

-38%

Zysk brutto

1 589

3 713

-57%

2 066

3 255

-37%

Zysk netto

1 103

2 952

-63%

1 665

2 629

-37%

EBITDA

2 355

4 212

-44%

2 216

3 432

-35%

 

Przychody Grupy w I kw. br., wynoszące blisko 15 mln zł, kształtowały się na poziomie niższym o 16% rdr. Przełożyły się na 1,1 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 63%, związany przede wszystkim z wpływem kosztów stałych, przy niższym poziomie przychodów w spółkach Master Pharm i Avet Pharma.

Duży wpływ na niższą sprzedaż Master Pharm miała mniejsza aktywność klientów i przesunięcie na kolejne kwartały części zamówień produkcji kontraktowej suplementów diety.

- Spadek przychodów Master Pharm wynikał z przełożenia przez naszego największego odbiorcę realizacji zamówień zaplanowanych na I kw., a także z konieczności przeprojektowania produktów dla innego dużego klienta, co również wiązało się z pewnym przesunięciem. Zamówienia te zostaną jednak zrealizowane w kolejnych kwartałach bieżącego roku i szybko wrócimy do zaplanowanych harmonogramów – wyjaśnił Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

Spółka zależna Avet Pharma, oferująca suplementy diety pod marką własną, odnotowała w I kw. sprzedaż na poziomie 2,6 mln zł wobec 4,4 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Jak wyjaśnia Zarząd, na niższe o 41% przychody spółki wpłynęła zmiana strategii sprzedaży.

- W związku ze świadomą zmianą strategii sprzedaży w Avet Pharmie, zdecydowaliśmy o redukcji i odsprzedaży stanów magazynowych, co wpłynęło na poziom przychodów – skomentował Prezes Jacek Franasik.

W I kw. 2019 r. Avet Pharma wprowadziła na rynek 2 nowe produkty – Burak Czerwony PLUS oraz Berberys SLIM. Obecnie portfolio marki Avet Pharma liczy w sumie 63 produkty.

W perspektywie najbliższych kwartałów Zarząd oczekuje wzrostu dynamiki sprzedaży Grupy, a także dalszego dynamicznego rozwoju w obszarze marki własnej.

- Sytuację z I kw. skutkującą niższymi rdr przychodami Master Pharm uznajemy za chwilową i oczekujemy realizacji przesuniętych zamówień w najbliższych kwartałach. Obecnie duży nacisk kładziemy na prace rozwojowe, m. in. nad nowymi składnikami suplementów diety, a  także na rozwój oferty marki własnej, m.in. o produkty o wyższej marży, kierowane głównie do sklepów zielarsko-medycznych – stwierdził Jacek Franasik, Prezes Master Pharm S.A.