Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się

Zostań naszym Inwestorem

Kwestionariusz dla inwestorów zainteresowanych otrzymywaniem informacji o transakcjach organizowanych przez PROFESCAPITAL Sp. z o.o.

*
*
*
*
*
*
*

NewConnect
GPW
Akcje
Obligacje

*

inwestor indywidualny
inwestor instytucjonalny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenia ich w bazie danych PROFESCAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-069, ul. Ofiar Oświęcimskich 15 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139758, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, pozycja 883, z późn. zm.). Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o możliwości wglądu, poprawiania oraz zwrócenia się do PROFESCAPITAL Sp. z o.o. z prośbą o usunięcie moich danych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PROFESCAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-069, ul. Ofiar Oświęcimskich 15, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139758, informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) i w tym celu udostępniam podany w zgłoszeniu adres elektroniczny.