SMS Kredyt Holding S.A. działa jako grupa SMS Kredyt tworzona przez spółki SMS Kredyt Holding S.A. oraz SMS Kredyt Sp. z o.o. Działalność SMS Kredyt polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do 1000 PLN na krótkie okresy.

www.smskredyt.pl

Opis projektu:
Outsourcing obowiązków informacyjnych spółki notowanej na NewConnect, cykliczne spotkania z inwestorami instytucjonalnymi i konferencje z dziennikarzami. Zarządzanie kamapanią promocyjną dotyczącą debiutu akcji na NewConnect oraz przygotowanie Zarządu do funkcjonowania w charakterze spółki publicznej. Tworzenie treści komunikatów prasowych i ich publikacja za pośrednictwem mediów finansowych. Monitoring i komunikacja z mediami finansowymi.
Data rozpoczęcia współpracy:
11.07.2011