Działalność spółki JR INVEST S.A. polega na nabywaniu atrakcyjnych nieruchomości komercyjnych lub przejmowaniu podmiotów, które są właścicielami takich nieruchomości, a po przeprowadzeniu niezbędnej restrukturyzacji ich wynajmie lub sprzedaży. Po nabyciu budynków, które są w dużym stopniu nieefektywnie zarządzane, Spółka przeprowadza niezbędne remonty i modernizacje, jeśli wymaga tego stan nieruchomości oraz wprowadza usprawnienia w sposobie zarządzania, zmieniając również często strukturę najemców.

www.jrinvest.pl

Opis projektu:
Outsourcing obowiązków informacyjnych spółki notowanej na NewConnect, cykliczne spotkania z inwestorami instytucjonalnymi i konferencje z dziennikarzami. Przygotowanie Zarządu do funkcjonowania w charakterze spółki publicznej. Tworzenie treści komunikatów prasowych i ich publikacja za pośrednictwem mediów finansowych. Monitoring i komunikacja z mediami finansowymi.
Data rozpoczęcia współpracy:
28.11.2012