SMS Kredyt Holding S.A. działa jako grupa SMS Kredyt tworzona przez spółki SMS Kredyt Holding S.A. oraz SMS Kredyt Sp. z o.o. Działalność SMS Kredyt polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do 10.000 PLN na krótkie okresy.

www.smskredytholding.pl

Opis projektu:
Pozyskanie kapitału poprzez emisję obligacji w trybie oferty prywatnej. W ramach projektu, PROFESCAPITAL był odpowiedzialny za stworzenie koncepcji pozyskania kapitału, przygotowanie memorandum informacyjnego, doradztwo w zakresie struktury transakcji, udział w spotkaniach z inwestorami instytucjonalnymi (roadshow).
Data transakcji:
XII 2011 - VII 2014