Spółka akcyjna Delko powstała w 1995 roku. Przez ten czas Delko zdobyła wiodącą rolę w dystrybucji hurtowej produktów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów higieny osobistej w tradycyjnym handlu, pozostając jedynym podmiotem oferującym tego typu usługi w całej Polsce.

www.delko.com.pl

Opis projektu:
W ramach projektu, PROFESCAPITAL był odpowiedzialny za przygotowanie Prospektu Emisyjnego (w tym sporządzenie części ofertowej prospektu, koordynację prac z domem maklerskim nad częścią rejestracyjną prospektu), przeprowadzenie procedury zatwierdzenia prospektu przez KNF (w tym przygotowywanie odpowiedzi na uwagi KNF do prospektu), sporządzenie i złożenie wniosków o dopuszczenie do obrotu, koordynację procedury dematerializacji akcji w KDPW, koordynację przygotowania uroczystości debiutu.
Data rozpoczęcia współpracy:
18.09.2009