RANK PROGRESS SA jest firmą inwestycyjno-deweloperską. Na rynku nieruchomości aktywnie działa od 1997 roku. Specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów w czterech głównych segmentach: - Wielkopowierzchniowe Centra Handlowe, - Śródmiejskie Galerie Handlowe, - Inwestycje Mieszkaniowe, - Krótkoterminowe projekty o wysokiej rentowności.

www.rankprogress.pl

Opis projektu:
PROFESCAPITAL Sp. z o.o. pełni rolę głównego wykonawcy i koordynatora sporządzenia prospektu emisyjnego oraz procesu jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Data zatwierdzenia prospektu:
30.12.2014