Grupa Pulire (pulire.pl) to zespół podmiotów świadczących usługi w zakresie logistyki, prac porządkowych, magazynowych i ochrony na magazynach, centrach dystrybucyjnych, obiektach produkcyjnych, sklepach i galeriach handlowych

www.pulire.pl

Opis projektu:
PROFESCAPITAL pełniąc rolę Doradcy Transakcyjnego Grupy PULIRE, zorganizował i przeprowadził proces niepublicznej sprzedaży na rzecz inwestora zagranicznego.
Data projektu:
Maj 2017