Polcolorit producent płytek ceramicznych. Firma może pochwalić się 25 letnią obecnością na rynkach krajowych i zagranicznych nieustająco dąży do powiększenia gamy swojej oferty oraz doskonalenia jakości dla satysfakcji odbiorców jego wyrobów.

www.polcolorit.pl

Opis projektu:
W ramach projektu, PROFESCAPITAL był odpowiedzialny za przygotowanie Prospektu Emisyjnego (w tym sporządzenie części ofertowej prospektu, koordynację prac z domem maklerskim nad częścią rejestracyjną prospektu), przeprowadzenie procedury zatwierdzenia prospektu przez KNF (w tym przygotowywanie odpowiedzi na uwagi KNF do prospektu), sporządzenie i złożenie wniosków o dopuszczenie do obrotu, koordynację procedury dematerializacji akcji w KDPW, koordynację przygotowania uroczystości debiutu.
Data rozpoczęcia współpracy:
09.12.2004