Orion Investment S.A. działa na rynku deweloperskim, oferując mieszkania i domy – Kraków to główny obszar, na którym spółka do Państwa dyspozycji i tu tutaj skupia swoje inwestycje.

www.orioninvestment.pl

Opis projektu:
PROFESCAPITAL Sp. z o.o. pełni rolę głównego wykonawcy i koordynatora sporządzenia prospektu emisyjnego oraz procesu jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Data zatwierdzenia prospektu:
18.12.2015