SMS Kredyt Holding S.A. działa jako grupa SMS Kredyt tworzoną przez spółki SMS Kredyt Holding S.A. oraz SMS Kredyt Sp. z o.o. Działalność SMS Kredyt polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do 1000 PLN na krótkie okresy.

www.smskredyt.pl

Opis projektu:
Pozyskanie kapitału poprzez emisję akcji w trybie oferty prywatnej. W ramach projektu, PROFESCAPITAL był odpowiedzialny za przygotowanie kompletnej dokumentacji transakcyjnej, doradztwo w zakresie struktury transakcji, pozyskanie potencjalnych inwestorów, przeprowadzenie spotkań z inwestorami instytucjonalnymi, administrowanie procesem zapisów i wpłat na akcje oraz ich rozliczeniem. W kolejnym etapie, PROFESCAPITAL przeprowadził procedurę dopuszczenia akcji Emitenta do notowań na NewConnect.
Data transakcji:
Kwiecień 2011
Wartość Private Placement:
3 mln PLN