Spółka Akcyjna ATON-HT działa na rynku od sierpnia 2005r. Firma funkcjonuje w obszarze innowacyjnych technologii utylizacji odpadów niebezpiecznych i odzysku cennych materiałów.

www.aton.com.pl

Opis projektu:
Pozyskanie kapitału poprzez emisję akcji w trybie oferty prywatnej. W ramach projektu, PROFESCAPITAL był odpowiedzialny za przygotowanie kompletnej dokumentacji transakcyjnej, doradztwo w zakresie struktury transakcji, pozyskanie potencjalnych inwestorów, przeprowadzenie spotkań z inwestorami instytucjonalnymi, administrowanie procesem zapisów i wpłat na akcje oraz ich rozliczeniem. W kolejnym etapie, PROFESCAPITAL przeprowadził procedurę dopuszczenia akcji Emitenta do notowań na NewConnect.
Data transakcji:
Styczeń 2008
Wartość Private Placement:
5,2 mln PLN