RANK PROGRESS SA jest firmą inwestycyjno-deweloperską. Na rynku nieruchomości aktywnie działa od 1997 roku. Specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów w czterech głównych segmentach: - Wielkopowierzchniowe Centra Handlowe, - Śródmiejskie Galerie Handlowe, - Inwestycje Mieszkaniowe, - Krótkoterminowe projekty o wysokiej rentowności.

www.rankprogress.pl

Opis projektu:
Pozyskanie kapitału poprzez pierwszą publiczną emisję akcji (IPO). W ramach projektu, PROFESCAPITAL był odpowiedzialny za kompleksową organizację całego procesu, w tym za stworzenie koncepcji pozyskania kapitału, wybór i nadzorowanie prac uczestników konsorcjum projektowego (dom maklerski, audytor, kancelaria prawna, agencja PR), sporządzenie prospektu emisyjnego i przeprowadzenie procedury zatwierdzenia przez KNF, doradztwo w zakresie struktury oferty i parametrów oferowanych akcji, udział w spotkaniach z inwestorami instytucjonalnymi (roadshow), doradztwo w przydziale akcji.
Data transakcji:
Czerwiec 2010
Wartość IPO:
50 mln PLN