Spółka akcyjna Delko powstała w 1995 roku. Przez ten czas Delko zdobyła wiodącą rolę w dystrybucji hurtowej produktów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów higieny osobistej w tradycyjnym handlu, pozostając jedynym podmiotem oferującym tego typu usługi w całej Polsce.

www.delko.com.pl

Opis projektu:
Pozyskanie kapitału poprzez pierwszą publiczną emisję akcji (IPO). W ramach projektu, PROFESCAPITAL był odpowiedzialny za kompleksową organizację całego procesu, w tym za stworzenie koncepcji pozyskania kapitału, wybór i nadzorowanie prac uczestników konsorcjum projektowego (dom maklerski, audytor, kancelaria prawna, agencja PR), sporządzenie prospektu emisyjnego i przeprowadzenie procedury zatwierdzenia przez KNF, doradztwo w zakresie struktury oferty i parametrów oferowanych akcji, udział w spotkaniach z inwestorami instytucjonalnymi (roadshow), doradztwo w przydziale akcji.
Data transakcji:
Wrzesień 2009
Wartość IPO:
14,2 mln PLN