Spółka Internet Media Services SA (IMS) zajmuje pozycję lidera w świadczeniu wyspecjalizowanych usług z zakresu Marketingu Sensorycznego w Polsce. Działając, z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, w segmencie mediów i nowoczesnych technologii wykorzystuje techniki umożliwiające kreowanie nastroju i wywieranie wpływu na zachowanie Klienta.

www.ims.fm

Opis projektu:
Zakup 100% udziałów w MallTV Sp. z o.o. W ramach projektu, PROFESCAPITAL był odpowiedzialny za przeprowadzenie badania due diligence przejmowanego podmiotu, doradztwo w zakresie warunków i struktury kapitałowej potencjalnej transakcji, w tym doradztwo dotyczące finansowych i biznesowych aspektów umowy inwestycyjnej, udział w negocjacjach.
Data projektu:
2009
Wartość transakcji:
1,5 mln PLN