Spółka Internet Media Services SA (IMS) zajmuje pozycję lidera w świadczeniu wyspecjalizowanych usług z zakresu Marketingu Sensorycznego w Polsce. Działając, z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, w segmencie mediów i nowoczesnych technologii wykorzystuje techniki umożliwiające kreowanie nastroju i wywieranie wpływu na zachowanie Klienta.

www.ims.fm

Opis projektu:
Doradztwo w zakresie przejęć podmiotów branżowych. W ramach projektu, PROFESCAPITAL był odpowiedzialny za analizę biznesową i finansową wskazanego przez Spółkę podmiotu branżowego pod kątem korzyści płynących z potencjalnego przejęcia spółki z Hiszpanii, doradztwo w zakresie warunków i struktury kapitałowej potencjalnej transakcji, w tym doradztwo dotyczące finansowych i biznesowych aspektów umowy inwestycyjnej, udział w negocjacjach w Hiszpanii.
Data projektu:
2008