Spółka akcyjna Delko powstała w 1995 roku. Przez ten czas Delko zdobyła wiodącą rolę w dystrybucji hurtowej produktów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów higieny osobistej w tradycyjnym handlu, pozostając jedynym podmiotem oferującym tego typu usługi w całej Polsce.

www.delko.com.pl

Opis projektu:
Zakup 100% udziałów spółki Delko Księżycowa. W ramach projektu, PROFESCAPITAL był odpowiedzialny za analizę biznesową i finansową wskazanego przez Spółkę podmiotu branżowego pod kątem korzyści płynących z potencjalnego przejęcia spółki, doradztwo w zakresie warunków i struktury kapitałowej potencjalnej transakcji udział w negocjacjach.
Data projektu:
Wrzesień 2004