POL-INOWEX S.A. jest firmą specjalizującą się w usługach demontażu i montażu urządzeń przemysłowych oraz relokacji kompletnych linii technologicznych i całych zakładów.

www.polinowex.pl

Opis projektu:
PROFESCAPITAL Sp. z o.o. pełni rolę głównego wykonawcy i koordynatora sporządzenia prospektu emisyjnego oraz procesu jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Data zatwierdzenia prospektu:
29.07.2008
Materiały do pobrania: