SMS Kredyt Holding S.A. działa jako grupa SMS Kredyt tworzona przez spółki SMS Kredyt Holding S.A. oraz SMS Kredyt Sp. z o.o. Działalność SMS Kredyt polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do 1000 PLN na krótkie okresy.

www.smskredyt.pl

Opis projektu:
W ramach projektu, PROFESCAPITAL był odpowiedzialny za sporządzenie Dokumentu Informacyjnego, sporządzenie i złożenie do GPW wniosków o dopuszczenie do obrotu, przeprowadzenie procedury zatwierdzenia Dokumentu Informacyjnego przez GPW, przeprowadzenie procedury dematerializacji akcji w KDPW, koordynację przygotowania uroczystości debiutu.
Data rozpoczęcia współpracy:
11.07.2011
Materiały do pobrania: