Emisje akcji (GPW)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedną z najszybciej rozwijających się giełd wśród europejskich rynków regulowanych oraz największą giełdą krajową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Umożliwiając pozyskanie kapitału w formie oferty publicznej akcji, pozwala na realizację strategii rozwoju, której spółki często nie są w stanie sfinansować ze środków własnych.

Przeprowadzenie oferty publicznej akcji oraz wprowadzenie do obrotu („projekt IPO”) na rynku regulowanym jest procesem skomplikowanym i wielopłaszczyznowym, w którym bierze udział wiele podmiotów i instytucji, w tym Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych, sąd rejestrowy, doradca finansowy, kancelaria audytorska, kancelaria prawna, dom maklerski oraz media. PROFESCAPITAL jako Główny Menadżer projektu IPO (IPO General Manager) dostarcza kompleksowe wsparcie w projekcie IPO, dzięki czemu klient posiada jednego głównego partnera który jest odpowiedzialny za cały proces.

Zakres oferty

W ramach projektu IPO zapewniamy przeprowadzenie wszelkich niezbędnych działań, których efektem finalnym jest pozyskanie kapitału i debiut na głównym parkiecie GPW:

  1. Dobór pozostałych partnerów (biegły rewident, kancelaria prawna, dom maklerski).
  2. Przekształcenie w spółkę akcyjną.
  3. Wycena wartości przedsiębiorstwa.
  4. Doradztwo w zakresie wielkości i struktury oferty publicznej.
  5. Kompleksowe przygotowanie prospektu (część ofertową sporządza uprawniony do tego dom maklerski).
  6. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz uczestnictwo w postępowaniu przed KDPW oraz GPW.
  7. Nadzór nad procesem zatwierdzania prospektu przez KNF.
  8. Doradztwo w zakresie kampanii PR towarzyszącej IPO.
  9. Przygotowanie i przeprowadzenie oferty publicznej, w tym organizacja i uczestnictwo w roadshow (spotkania z inwestorami instytucjonalnymi  i indywidualnymi).
  10. Doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych.

Nasza rola w ofercie publicznej i procesie wprowadzania spółki na rynek regulowany GPW 

Warunkiem przeprowadzenia publicznej emisji akcji jest sporządzenie (zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej) i zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF. Na jego podstawie przeprowadzana jest oferta publiczna. Dodatkowo jest on  głównym źródłem informacji dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Nasz Zespół przeprowadził szereg projektów dotyczących obsługi i przeprowadzenia procesu emisji akcji na rynku regulowanym. Filozofia naszego działania polega na dostarczeniu klientowi kompleksowej obsługi procesu upublicznienia akcji. Oznacza to, że pełnimy wobec klienta rolę generalnego wykonawcy oraz doradcy finansowego, powołując niezbędne do wykonania projektu IPO konsorcjum. Dzięki naszej wieloletniej obecności na rynku, doświadczeniu i wypracowanych relacjach, z pierwszorzędnymi instytucjami branżowymi, zapewniamy dobór optymalnych dla potrzeb projektu partnerów, którymi zarządzamy i nad którymi sprawujemy nadzór.


Nasze doświadczenie