Fuzje i przejęcia

Oferujemy usługi doradcze w zakresie sprzedaży i zakupu przedsiębiorstw. Pomagamy naszym Klientom w opracowaniu strategii rozwoju Spółki, łączącej transakcje z długoterminowym wzrostem wartości przedsiębiorstwa. Przeprowadzając ponad kilkanaście projektów krajowych i transgranicznych, uczestniczyliśmy w transakcjach fuzji i przejęć w charakterze doradcy zarówno strony sprzedającej jak i kupującej. Realizujemy transakcje, których przedmiotem są większościowe, a także mniejszościowe pakiety akcji/udziałów oraz zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Zakres usług

Nasza oferta doradztwa transakcyjnego obejmuje: 

  • identyfikację potencjalnych projektów oraz inwestorów,
  • opracowanie dokumentacji inwestycyjnej oraz prezentację Spółki,
  • doradztwo przy opracowaniu strategii akwizycji,
  • wsparcie negocjacyjne,
  • organizacja i nadzór nad Due Diligence ,
  • doradztwo w zakresie finansowych i biznesowych aspektów umowy inwestycyjnej.

Nasze doświadczenie