Prospekty emisyjne

Pełnimy rolę Doradcy Finansowego w procesie wprowadzenia spółki na rynek główny GPW, jesteśmy głównym wykonawcą i koordynatorem przygotowania prospektu emisyjnego, a także procesu zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nasze doświadczenie