Relacje Inwestorskie

Istotę relacji inwestorskich stanowi budowanie trwałego, wiarygodnego wizerunku Emitenta i zaufania wśród uczestników rynku finansowego. Reputacja Spółki publicznej stanowi niezbędny element w procesie budowania wartości przedsiębiorstwa, a realizacja rzetelnej polityki w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przyczynia się do urzeczywistnienia wyceny rynkowej spółki.

Doświadczenie PROFESCAPITAL pozwala odpowiedzieć na wymogi prawne i rynkowe w zakresie budowania relacji z inwestorami. Potrafimy ustalić najbardziej optymalną strategię gospodarowania informacjami, której celem jest budowa wizerunku i wartości przedsiębiorstwa.
Outsourcing usługi redukuje zaangażowanie operacyjne emitenta do minimum, zapewniając jednocześnie profesjonalną jakość.

Zakres oferty

Wypełnianie obowiązków informacyjnych

Oferujemy wsparcie polegające na wypełnianiu obowiązków informacyjnych spółek publicznych, w tym:

1. Kompleksową obsługę bieżących obowiązków informacyjnych spółki publicznej:

  • weryfikacja istotności wydarzeń w spółce pod względem konieczności ich upublicznienia za pośrednictwem raportu bieżącego w systemie EBI lub ESPI,
  • kompleksowe tworzenie raportów bieżących,
  • wsparcie w publikacji raportów bieżących za pośrednictwem systemu EBI/ESPI,
  • nadzór nad terminowością publikacji raportów bieżących.

2. Obsługę okresowych obowiązków informacyjnych: 

  • wsparcie w tworzeniu raportów okresowych,
  • przejęcie obowiązków informacyjnych względem KDPW w zakresie organizacji Walnych Zgromadzeń,
  • obsługa procesu wypłaty dywidendy poprzez współpracę z KDPW oraz działem prawnym spółki,
  • weryfikacja polityki informacyjnej pod kątem wypełniania Dobrych Praktyk.

3. Komunikację z instytucjami GPW i organami nadzoru, w szczególności: 

  • przejęcie od spółki obowiązku weryfikacji pism wystosowanych przez GPW, KNF, KDPW a także podjęcie wszelkich działań dążących do rozwiązania ew. problemu opisanego w dokumencie, 
  • przejęcie od spółki obowiązku kontaktu z przedstawicielami GPW, KNF, KDPW.

4. Szkolenie dla pracowników dotyczące obowiązków informacyjnych spółki publicznej.

Relacje z instytucjami finansowymi

Wspieramy naszych klientów w budowaniu relacji z instytucjami finansowymi, m. in. poprzez :

1. Organizację i uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami instytucji finansowych na okoliczność publikacji raportów okresowych oraz istotnych wydarzeń biznesowych,
2. Utrzymywanie stałych relacji z inwestorami instytucjonalnymi oraz kluczowymi inwestorami indywidualnymi,
3. Sporządzenie prezentacji inwestycyjnych na potrzeby spotkań z inwestorami. 

PR finansowy

1. Tworzenie informacji prasowej w oparciu o komunikaty spółki, a następnie kolportowanie jej wśród wybranych mediów finansowych.
2. Monitoring mediów finansowych.
3. Nadzór nad wszelkimi informacjami przekazywanymi mediom finansowym, mogącymi mieć wpływ na kreowanie wizerunku spółki.
4. Inicjowanie artykułów dotyczących spółki, nowych produktów, zmian w firmie, zmian w branży, etc.
5. Organizacja i obsługa spotkań z dziennikarzami (śniadań prasowych, etc.).
6. Konferencje z udziałem mediów finansowych oraz inwestorów.

Działania media relations zakładają zbudowanie skutecznych relacji pomiędzy spółką, a uczestnikami rynku kapitałowego. Celem takich działań jest budowanie wiarygodności spółki w oczach inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Skutecznie prowadzone relacje ułatwiają rzetelną wycenę spółki przez rynek i umożliwiają skuteczne pozyskiwanie kapitału z rynku. Proces komunikowania powinien opierać się na przyjęciu formuły cyklicznego informowania, zapewnieniu możliwości stałego kontaktu z przedstawicielami Zarządu, a także na dbaniu o uzyskanie informacji zwrotnej w postaci ocen, komentarzy i opinii rynku na temat spółki i jej perspektyw. Dzięki takim działaniom firma ma szansę być identyfikowana jako otwarta na kontakty z otoczeniem, niemająca nic do ukrycia, ciesząca się zaufaniem rynku.

Nasze doświadczenie