Transakcje pakietowe GPW

Na zlecenie klientów identyfikujemy podmioty zainteresowane nabyciem lub sprzedażą pakietów akcji w spółkach notowanych na GPW.

Nasze doświadczenie