Wprowadzenie do obrotu

Dla klientów, którzy nie potrzebują dodatkowego kapitału, lecz dostrzegają w statusie spółki publicznej  narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa, zapewniamy kompleksowe wsparcie w procesie wprowadzenia akcji do obrotu gieldowego, w szczególności:

Rynek neregulowany - NewConnect

1. Przygotowanie spółki do debiutu:

 • przekształcenie w spółkę akcyjną,
 • wycena wartości przedsiębiorstwa.

2. Wprowadzenie akcji do obrotu:

 • sporządzenie Dokumentu Informacyjnego,
 • przeprowadzenie procedur przed KDPW i Zarządem GPW,
 • koordynacja procesu wprowadzenia instrumentów do obrotu,
 • doradztwo w zakresie kampanii PR.

3. Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przez okres co najmniej 36 miesięcy:

 • bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania instrumentów finansowych,
 • doradztwo mające na celu przestrzeganie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect,
 • wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.

Rynek regulowany - Parkiet Główny

1. Przygotowanie spółki do debiutu:

 • dobór partnerów (biegły rewident, kancelaria prawna, dom maklerski),
 • przekształcenie w spółkę akcyjną,
 • wycena wartości przedsiębiorstw.

2. Wprowadzenia akcji do obrotu:

 • przygotowanie prospektu,
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz uczestnictwo w postępowaniu przed KDPW oraz zarządem GPW,
 • nadzór nad procesem zatwierdzania prospektu przed KNF,
 • doradztwo w zakresie kampanii PR.

3. Wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych:

 • doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych,
 • doradztwo mające na celu przestrzeganie Dobrych Praktych spółek notowanych na GPW.

 

Nasze doświadczenie